Privacybeleid

Privacybeleid

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers is voor ons heel belangrijk. Daarom willen wij, aan de hand van dit privacybeleid u zo goed mogelijk informeren en u laten weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Investec. Door gebruik te maken van onze website en bij het invullen van contactformulieren wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid. Investec behoudt zich het recht voor haar privacy beleid ten allen tijde aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Investec N.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u ze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Investec N.V. verstrekt. Investec N.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit.
Wij verzamelen administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen, of kunnen wij zaken met u doen als u een leverancier of een zakelijk contact bent. Deze persoonsgegevens kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

HOE LANG BEWAART INVESTEC N.V. UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en voor de uitvoering van een overeenkomst/contract, dit niet langer dan nodig is om u de nodige service te kunnen blijven garanderen na uw aankoop of zolang uw contract (huur) lopende is.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Investec N.V.verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK IN KAART BRENGEN

Op de website van Investec N.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website

GOOGLE ANALYTICS

Investec N.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunne afstemmen. Onze website maakt gebruikt van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Investec of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en intergebruikt.

COOKIES UITZETTEN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alles cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSEN, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS.

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@investec-ts.be. Investec N.V. zal zo snel mogelijk, ten laatste binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Investec N.V.neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Investec N.V.
d’Aubreméstraat 20
1800 Vilvoorde
+32 2 251 45 18
info@investec-ts.be